Home

Mijn canvas gevuld met mooie mensen

geplaatst in het licht van mijn palet

vast gelegd met de kwast “mijn camera”

geeft mij het geluk dat ik vind

in de kleine dingen van het leven.

Meisje in een stoel